محل تبلیغات شما
مدیریت کنید، انجام ندهید! اغلب مدیران تصور می کنند که اگر خودشان کار را انجام ندهند به درستی انجام نمی شود و یا اینکه بقیه فکر می کنند که این مدیر هیچ کاری انجام نمی دهد و بالای سر کار خود نیست. اما باید بدانیم که این طرز فکر کاملا غلط است و با این فکر و روش قطعا در مدیریت شکست خواهیم خورد. با این سبک، شما به جای مدیریت کار، به انجام کار می پردازید. همه ی ما اغلب به صورت ناخوداگاه، برای اطمینان از انجام صحیح کارها تمایل به انجام آنها توسط خودمان داریم.

فروش ویژه رنگ ترافیک کلی و جزئی

 برگ " تشخیص یا مطالبه " مالیاتی ( متمم )

"فروش" پادشاهی میکند!

انجام ,مدیریت ,فکر ,کار ,ندهید ,نمی ,می کنند ,مدیریت کنید، ,به انجام ,انجام نمی ,که این ,کنید، انجام ندهید ,مدیریت کنید، انجام

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تدبیر