محل تبلیغات شما
☑ با کارمندانی که خوب حرف می زنند اما عملگرا نیستند چکار کنیم؟ احتمالا شما هم کارمندانی دارید که خیلی خوب حرف می زنند. اما از عمل خبری نیست. این کارمندان اغلب اهل حرف زدن و پیشنهاد دادن هستند اما به عمل که می رسد خبری از اجرا و نتایج نیست. این افراد را با افراد واقعا عمل گرا همراه سازید و به آنها توصیه کنید که سایه به سایه با این افراد عملگرا همراهی کنند. اگرعملگرایی این فرد افزایش یافت به هر دو طرف پاداش دهید.

فروش ویژه رنگ ترافیک کلی و جزئی

 برگ " تشخیص یا مطالبه " مالیاتی ( متمم )

"فروش" پادشاهی میکند!

حرف ,عمل ,عملگرا ,زنند ,افراد ,کارمندانی ,حرف می ,می زنند ,زنند اما ,خوب حرف ,چکار کنیم؟

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

مجله نوجوان سالم